logo bip
WCAG WCAG WCAG  

 Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Radzanowo

Menu podmiotowe

Gmina Radzanowo
Wójt Gminy Radzanowo
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Referat Spraw Organizacyjnych i Obywatelskich
Referat Finansowy
Referat Rolnictwa i Budownictwa
Referat Inwestycji i Rozwoju
Urząd Stanu Cywilnego
Samodzielne stanowisko ds Obsługi Rady Gminy
Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Jednostki Organizacyjne Gminy
Jednostki Pomocnicze
Rada Gminy Radzanowo - kadencja 2018-2023
Rada Gminy Radzanowo kadencja 2014-2018
Rada Gminy Radzanowo kadencja 2010-2014

Menu przedmiotowe

Dane Publiczne - ogłoszenia
Polityka wewnętrzna
Organizacje pozarządowe
Referendum ogólnokrajowe
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 2015
Bezpłatna pomoc prawna na terenie powiatu Płockiego
Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
Nabór na urzędników wyborczych
Obowiązek informacyjny RODO
Wybory Samorządowe 2018
Podatki
Wnioski i odpowiedzi dotyczące udzielania informacji publicznej
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
Sprawozdania finansowe
Wybory do Sejmu RP I Senatu RP 2019
STRATEGIA ROZWOJU GMINY I PROJEKT ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA GMINY RADZANOWO
Projekt budżetu Gminy Radzanowo na 2015r, opinie RIO
Informacje o strukturze informacyjnej gminy
Kompetencje
Majątek Gminy
Zasady Funkcjonowania Organów Gminy i Ich Jednostek Organizacyjnych
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn.: przebudowa drogi powiatowej nr 2944 W Radzanowo-Bodzanów
Uchwały Rady Gminy w kadencji 2010-2014
ISO
WEybory do walnych zgromadzeń izb rolniczych
Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP - 2011r.
Dotacje celowe
Emisja obligacji
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
Wybory samorządowe 2014r.
Wybory Prezydenta RP 2020

Inne Informacje

Przetargi
Stan spraw
Rejestr zmian
Statystyka
Instrukcja i pomoc
Redakcja Biuletynu
Polityka cookies
Mapa serwisu BIP
Liczba odsłon: [1662082]